Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie    "Uczymy dla przyszłości"

E-learning
Strony przedmiotowe
Zajęcia pozalekcyjne
Pomoc pedagogiczna

Pomoc materialna

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

Projekty edukacyjne

Przedsięwzięcia dydaktyczne

Biblioteka

Gazetka szkolna

Świetlica

Wycieczki i zielone szkoły

Wyposażenie szkoły

Stołówka

Sklepik

K

Oferta szkoły


Projekty Erasmus +

Strona projektu Zobacz

Działania podjęte w ramach projektu Erasmus + Take the e-train w I semestrze roku szkolnego 2017/ 2018.

  Za nami pierwszy semestr realizacji projektu Take the e-train. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z efektami pracy naszych uczniów.
W pierwszym semestrze projektu, postawiliśmy sobie za cel, wzajemne poznanie siebie i swoich regionów. Odbyło się spotkanie robocze w szkole naszego partnera ze Słowacji w miejscowości Mošovce w spotkania mieli okazję poznać słowacki system edukacyjny, historię szkoły oraz rozwiązania metodyczne na lekcjach. Partnerzy zaprezentowali swoje kraje i szkoły, ustalili zasady współprac oraz omówili harmonogram prac przewidzianych do realizacji. Powstała również strona internetowa projektu oraz zostało wybrane logo projektu. Partnerzy ustalili także regulamin konkursu na maskotkę projektu, zapoznali się z instrukcją budowania modelu pociągu oraz opracowali plan rozpowszechniania rezultatów projektu omówiony został harmonogram prac przewidzianych do realizacji w roku szkolnym 2017/18.
Zobacz. Przez cały semestr utrzymywany był stały kontakt mailowy nauczycieli odpowiadających za realizację projektu i realizowane zadania zgodnie z harmonogramem. Poniżej przedstawiamy rezultaty pracy naszych uczniów i nauczycieli.

1.      Zapoznanie społeczności szkolnej i rodziców z programem Take the e-train.  Zobacz

2.      Powstanie szkolnej tablicy informacyjne o programie na korytarzu.

 

 

 

3.      Konkurs na logo projektu Zobacz

4.      Utworzenie strony internetowej projektu. Zobacz

5.      Konkurs na kartkę świąteczną z motywem pociągu. Zobacz

6.      Przygotowanie kartek, życzeń i prezentów świątecznych dla partnerów projektu.

 

 

 

 

 

7.      Artykuł w prasie lokalnej i szkolnej

 

 

 

8.      Planujemy podróż do naszych partnerów

Zadaniem dzieci było dojechanie do wybranej ze szkół partnerskich w jedną stronę wybranym przez siebie środkiem lokomocji oraz wyliczeniem kosztów i czasu podróży  oraz prędkością z jaką będą się poruszać.

Plany wykonane przez naszych uczniów:
Zobacz1, Zobacz2, Zobacz3, Zobacz4, Zobacz5, Zobacz6,

9.      Pierwszy raport na temat realizacji projektu Zobacz (Nagranie video). Zobacz

10.  Przygotowanie pozdrowień i życzeń dla partnera z Liwy z okazji ich rocznicy odzyskania niepodległości. Pozdrowienia dla Litwy Zobacz

11.  Nagranie piosenki o pociągu. Nagranie  Zobacz

 Dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w realizację zadań i zachęcamy wszystkich do dalszej pracy. Przypominamy również o trwającym konkursie na maskotkę projektu.  Zobacz


12. Podsumowanie wizyty w Grecji Zobacz

13. Relacja telewizyjna z Grecji Zobacz

-------------------------------------------------------------------------------------

Za nami II semestr realizacji zadań w ramach projektu współpracy międzynarodowej Erasmus + – Take the e- train.

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami naszych działań:

1.       Przeprowadzenie wśród uczniów i rodziców ankiety na temat podróżowania pociągiem w naszym kraju. Zebrane wyniki posłużą do przygotowania Infographic na temat pociągów w każdym z partnerskim kraju Zobacz

 

2.       Przygotowanie Ipad Quizzes n temat pociągów i ważnych miejsc w każdym z krajów. Zobacz

 

3.       Konkurs na maskotkę projektu. Zobacz 018.html

 

4.       Wizyta robocza nauczycieli w Grecji. Zobacz 

 

5.      Konkurs na kartkę wielkanocną z motywem pociągu. Zobacz

 

6.      Drugi raport na temat realizacji projektu Zobacz

 

7.      Przygotowanie pozdrowień i życzeń dla szkoły partnerskiej ze Słowacji z okazji rocznicy istnienia szkoły. Zobacz

 

8.      Złożenie modelu pociągu.

 

 

 

 

 

 

9.      Telekonferencja ze szkołą partnerską na Litwie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Pierwsze rozdziały opowiadania Zobacz,       Zobacz       Zobacz        Zobacz

 

11.   Wizyta delegacji szkół partnerskich w naszej szkole. Zobacz

 

12.  Artykuł w prasie lokalnej i szkolnej Zobacz

 

13.   Ankiety ewaluacyjne po pierwszym roku realizacji  projektu. Pytania  Zobacz, Opracowanie  Zobacz

 

 


 
Projekty, Partnerzy