Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie    "Uczymy dla przyszłości"

Sukcesy uczniów
Złota księga
Egzamin ósmoklasisty
Nagrodzeni pracownicy

 

 

 

 

Osiągnięcia szkoły


Działalność wolontariatu

W roku szkolnym 2020/21 wolontariusze z naszej szkoły przystąpili do programu #SU-wak, który był finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków, a operatorem programu była Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego.

Celem programu było aktywizowanie samorządów uczniowskich, promocja samorządności uczniowskiej w szkołach, finansowe wsparcie działalności samorządów uczniowskich krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podnoszenie umiejętności organizacyjnych organów samorządów uczniowskich. Jest nam niezwykle miło poinformować, że zrealizowaliśmy w szkole dwa projekty: Święta w hospicjum oraz Wolę książkę!

Dzięki projektowi „Święta w hospicjum” nie tylko pomogliśmy swoimi pracami i sprzedażą naszych wytworów na rzecz hospicjum (1890zł), ale też wzbogaciliśmy świetlicę szkolną w materiały plastyczne (pieczątki, matryce), które możemy wykorzystywać w kolejnych akcjach.

Projekt Wolę książkę! pozwolił nam dzięki wypełnionej ankiecie przez naszych uczniów – zakupić nowości wydawnicze do naszej biblioteki za kwotę 2000 zł. Książki cieszą się dużym zainteresowaniem.

Po zakończonym programie powstała Księga Dobrych Praktyk ZobaczS0Ez2G5_QqTu5XK3uPZzPmgfL_dgJmsM

Natomiast 15 czerwca wolontariusze wraz z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza wzięli udział w uroczystej Gali podsumowującej projekt. Nasze uczennice w imieniu wszystkich wolontariuszy odebrały certyfikat uczestnika projektu.

 

 
Projekty, Partnerzy