Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie    "Uczymy dla przyszłości"

E-learning
Zajęcia pozalekcyjne
Pomoc pedagogiczna

Projekty edukacyjne

Biblioteka

Gazetka szkolna

Świetlica

Wyposażenie szkoły

Stołówka

 

Oferta szkoły


Projekt międzynarodowej wymiany młodzieży pt. "Dialogue Beyond Borders "

Od 6 października uczniowie klas 7a i 8b wraz z Panem Mateuszem Migasem i Panią Martą Maciaszkiewicz rewelacyjnie spędzają czas w Białym Dunajcu. Biorą tam udział w polsko-litewski-ukraińskiej wymianie międzynarodowej pt. " " finansowanej w ramach - Funduszu Wymiany Młodzieży. Celem wymiany jest odkrycie wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego W pierwszym dniu odbyły się gry i zabawy integracyjne, młodzież przedstawiła krótkie scenki teatralne obrazujące w żartobliwy sposób stereotypy o Polakach i Litwinach. W drugim dniu młodzież udała się do Zakopanego, gdzie odbyła się gra miejska z podziałem na grupy. Rozpoczęto również dyskusję o wspólnej historii Polski i Litwy.

 

 
Projekty, Partnerzy