Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie    "Uczymy dla przyszłości"

E-learning
Zajęcia pozalekcyjne
Pomoc pedagogiczna

Projekty edukacyjne

Biblioteka

Gazetka szkolna

Świetlica

Wyposażenie szkoły

Stołówka

 

Oferta szkoły
 

Świetlica szkolna zaprasza uczniów codziennie w godzinach

630 - 1700

Wszyscy uczniowie mogą korzystać z niej systematycznie lub okazjonalnie, np. oczekując na zajęcia dodatkowe i specjalistyczne (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyki korekcyjnej, etyki) lub nie biorąc udziału w lekcji religii.

Świetlica realizuje przede wszystkim zadania opiekuńczo-wychowawcze. Mają one na celu integrację grupy, budowanie poczucia własnej wartości, przestrzeganie przyjętych zasad oraz służą rozwijaniu indywidualnych zainteresowań.

W ramach zajęć́ świetlicowych uczniowie mają także możliwość:
• uczestniczenia w zabawach zapewniających harmonijny rozwój fizyczny, rozwijających kreatywność, współpracę oraz indywidualne zainteresowania;
• uzyskania wsparcia podczas odrabiania zadań domowych (ćwiczeń w pisaniu, czytaniu, liczeniu, a także nauce języka angielskiego);
• rozwijania zdolności manualnych, muzycznych, informatycznych, programowania, grania w szachy, zainteresowań czytelniczych;
• zapoznania się z zasadami zdrowego żywienia, kultury osobistej, rozwiązywania konfliktów;
• utrwalania nawyków higienicznych, utrzymywania porządku w miejscu zabawy i pracy.

Szanowni Rodzice,

Dobrowolna darowizna na rzecz świetlicy szkolnej: 40 zł, za półrocze.

Zgromadzone środki przeznacza się na:
- organizowanie konkursów z nagrodami dla dzieci
- organizację imprez okolicznościowych,
- zakup przyborów plastycznych,
- zakup książek, gier i zabawek,
- środki higieniczne

Za każdą dobrowolną darowiznę bardzo dziękujemy.
Wpłat proszę dokonywać przelewem na konto Rady Rodziców: 85 1020 2906 0000 1102 0013 5962
W tytule proszę wpisać: Imię i nazwisko dziecka, oraz dopisać, że jest to DAROWIZNA NA RZECZ ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Dziękujemy

Wychowawcy świetlicy:

Dorota Żelasko
Marta Cholewińska

Kinga Kowalska

Halina Guzy
Iwona Knapik

Agata Ząbczyk

Dominika Dunaj

Monika Guzy

s. Katarzyna Dudko

 

Świetlicowy styczeń i luty 2021. Zobacz

Świetlicowy październik 2020. Zobacz

Świetlicowy wrzesień 2020. Zobacz

Świetlicowy czerwiec 2020. Zobacz

Świetlicowy maj 2020. Zobacz

Świetlicowy kwiecień 2020. Zobacz

Świetlicowy styczeń 2020. Zobacz

Świetlicowy grudzień 2019. Zobacz

Świetlicowy listopad 2019. Zobacz

Świetlicowy październik 2019. Zobacz

Świetlicowy wrzesień 2019. Zobacz

__________________________________________________________________

Projekty, Partnerzy