Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie    "Uczymy dla przyszłości"

E-learning
Strony przedmiotowe
Zajęcia pozalekcyjne
Pomoc pedagogiczna

Pomoc materialna

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

Projekty edukacyjne

Przedsięwzięcia dydaktyczne

Biblioteka

Gazetka szkolna

Świetlica

Wycieczki i zielone szkoły

Wyposażenie szkoły

Stołówka

Sklepik

K

Oferta szkoły


Projekty edukacyjne

Realizacja projektu "Słoneczna Integracja IX".

IX zdalna Słoneczna InteGRAcja pod hasłem Nowohucki pomnik, rzeźba i instalacja  

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105, Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY, Ośrodek Kultury im C. K. Norwida, Muzeum Nowej  Huty.

Pierwszy etap: zajęcia online prowadzone przez pracowników Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida pod tytułem "Plenerowe rzeźby i instalacje nowohuckie".

Etap drugi: Wykonanie projektu nowego pomnika nowohuckiego lub instalacji  

KATEGORIE

- rysunek ołówkiem

- obraz (kredki lub farby)

- kreatywna wyklejanka

- grafika komputerowa

- rzeźba – filmik (wykonanie modelu i sfilmowanie ze wszystkich stron )

Etap trzeci: Gra terenowa.

Spacer po Nowej hucie szlakiem rzeźb z wykonywaniem zadań.

 
Projekty, Partnerzy