Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie    "Uczymy dla przyszłości"

Dokumenty szkolne
Wzory pism
Kalendarz roku
Plan lekcji
Dzwonki
Podręczniki
Rekrutacja
Programy WDŻ
Godziny pracy

 

 

Organizacja pracy szkoły


Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Rodzice! 

Prawo oświatowe daje Wam możliwość wolnego wyboru szkoły, do której poślecie swoje dziecko. Możecie wybrać placówkę niezależnie od miejsca zamieszkania.

Celem naszej szkoły jest zapewnienie edukacji najwyższej jakości. Uczymy poprzez praktyczne doświadczenia i w trakcie zabawy. Pomagamy dziecku w poznawaniu samego siebie i w zrozumieniu innych. Rozwijamy umiejętność porozumiewania się w czasie pracy w grupach. Zachęcamy do samodoskonalenia i rozwijania zainteresowań. Staramy się wspierać rodziny w wychowywaniu dzieci.

Wysoką jakość naszej pracy potwierdzają bardzo dobre wyniki sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej oraz znaczące sukcesy uczniów w konkursach i zawodach.

Jesteśmy przygotowani na przyjęcie dzieci 6-letnich.

Wierzymy, że nasza szkoła to ta, której szukacie. Prosimy o zapoznanie się z informacjami, które pomogą Wam podjąć decyzję wyboru szkoły.

Dyrektor Szkoły, mgr Elżbieta Grzybek

Rekrutacja  do klasy pierwszej na rok 2021/2022

 

Zapraszamy na spacer po naszej szkole. Zobacz

Rekrutacja na rok 2021/2022 odbywać się będzie w dniach
1- 31 marca. Jest to rekrutacja elektroniczna w systemie elemento Zobacz

Należy w systemie elektronicznym wypełnić formularz, wydrukować, podpisać i przynieść do szkoły pierwszego wyboru.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną Urząd Miasta Krakowa rekomenduje, aby podpisane wnioski w formie skanu (zdjęcia) przesyłać na adres e-mail szkoły pierwszego wyboru - ( u nas sp86krak@wp.pl).

Można też formularz odebrać ze szkoły i wypełniony,  podpisany (przez oboje rodziców/opiekunów) zanieść do szkoły.

Listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do klas pierwszych podamy 30 kwietnia.

Od 4 do 14 maja należy wypełnić w sekretariacie oświadczenie woli przyjęcia dziecka do pierwszej klasy.

Ogłoszenie list przyjętych do szkoły nastąpi do dnia 17 maja 2021 roku.

Szczegółowe informacje i formularze pojawią się od 1 marca w Portalu Edukacyjnym, w zakładce REKRUTACJA. Zobacz

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą  Zobacz

Więcej o warunkach nauki i naszej działalności w formie wirtualnego spaceru po budynku i prezentacji z informacjami o szkole - zostanie zamieszczone na stronie niebawem.

W razie pytań i wątpliwości proszę użyć poniższego formularza, a uzyskacie Państwo odpowiedź we wskazany sposób lub umówimy się na rozmowę (telefoniczną lub osobistą). Zobacz

 

__________________________________________________________________

 
Projekty, Partnerzy