Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie    "Uczymy dla przyszłości"

Dyrekcja szkoły
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Dokumenty szkolne
Patron szkoły
Historia szkoły
Hymn szkoły
Sekretariat szkoły
Kontakt
Lokalizacja
Prasa o szkole
Kronika szkoły

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie


Dokumenty szkolne:

Statut Szkoły Podstawowej nr 86 - zobacz

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów - zobacz

Szkolny program profilaktyki - zobacz

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 86 - zobacz

Polityka bezpieczeństwa informacji - zobacz

Szkolny zestaw programów nauczania  - zobacz

Regulamin jadalni szkolnej - zobacz

Karta hospitacji lekcji - zobacz

Karta hospitacji lekcji wf - zobacz

Wzór podania o zwolnienie z zajęć wf - zobacz

Oświadczenie woli w sprawie nauczania religii/etyki - zobacz

Zmiana decyzji o nauczaniu religii/etyki - zobacz

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników- zobacz

Karta zapisu do świetlicy - Regulamin - zobacz

Rezygnacja z udziału w zajęciach wdż - zobacz

Zgoda na wykorzystanie wizerunku - zobacz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

Projekty, Partnerzy