Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie    "Uczymy dla przyszłości"

Dokumenty szkolne
Wzory pism
Kalendarz roku
Plan lekcji
Dzwonki
Podręczniki
Rekrutacja
Programy WDŻ
Godziny pracy

 

 

Organizacja pracy szkoły


Plan lekcji w roku szkolnym dostępny w Librusie

Legenda do planu lekcji:

PW - Park Wodny (zajęcia na basenie)

zw - zajęcia wyrównawcze (dla wyznaczonych dzieci)

L – logopedia (dla wyznaczonych dzieci)

zkk – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (dla wyznaczonych dzieci)

zkk R - zajęcia dla wyznazonych uczniów

K/k  – koła zainteresowań

NI – nauczanie indywidualne

GK – gimnastyka korekcyjna,  GK1 – klas 1, GK2 – klas 2

G – nauka gry na gitarze

BRD - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (dla chętnych do uzyskania karty rowerowej)

E - etyka 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

 
Projekty, Partnerzy