Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie    "Uczymy dla przyszłości"

Pomoc dla rodziców
Wykaz umów
Rodzice klas 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dla rodziców klas ósmych

 

Egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo, 

W związku z egzaminem, który zdaje Państwa dziecko 17 kwietnia z języka obcego macie Państwo prawo wyboru jednego z dwóch obowiązkowo nauczanych w szkole - języka angielskiego lub języka niemieckiego do 1 października 2018.
podstawa prawna: art. 44zy ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457). 

Równocześnie informuję, że rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zx ust. 4, pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji.

W związku z tym proszę o wypełnienie przekazanej dziecku deklaracji i dostarczenie jej do szkoły.

Deklaracja wyboru języka - zobacz

 

Szanowni Państwo, 

Uczniowie przystępujący do egzaminu ósmoklasisty mają prawo do dostosowania warunków i form zdawania zgodnie z ich możliwościami i potrzebami.

W tym celu należy dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w terminie do 15 października 2018 roku.

Z możliwymi warunkami dostosowań można się zapoznać na stronie OKE zobacz

Pomocą służyć może też pedagog szkolny, do którego należy dostarczyć dokumenty.

 

Harmonogram egzaminu - zobacz

Informacja OKE w sprawie egzaminu - zobacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


___________________________________________________

 

 
Projekty, Partnerzy