Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie    "Uczymy dla przyszłości"

Dokumenty szkolne
Wzory pism
Kalendarz roku
Plan lekcji
Dzwonki
Podręczniki
Rekrutacja
Programy WDŻ
Godziny pracy

 

 

Organizacja pracy szkoły


Plan lekcji w roku szkolnym 2019/2020 - zobacz

Legenda do planu lekcji:

PW - Park Wodny (zajęcia na basenie)

zw - zajęcia wyrównawcze (dla wyznaczonych dzieci)

L – logopedia (dla wyznaczonych dzieci)

zkk – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (dla wyznaczonych dzieci)

zkk R - zajęcia dla wyznazonych uczniów

K/k  – koła zainteresowań

NI – nauczanie indywidualne

GK – gimnastyka korekcyjna,  GK1 – klas 1, GK2 – klas 2

G – nauka gry na gitarze

BRD - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (dla chętnych do uzyskania karty rowerowej)

E - etyka 

Zajęcia międzyoddziałowe wf (4-ta godzina wf)

B – badminton (B4,5 badminton klas 4 I 5)

CH – cheerleaders

s – siatkówka odpowiednio: s6 - klas 6, s4 - klas czwartych, s5 - klas piątych

PN – piłka nożna odpowiednio: PN4 – klas 4, PN 5,6 – klas 5 i 6

PR – piłka ręczna odpowiednio: PR5,6 klas 5 i 6

Kolorem czerwonym zaznaczone są zajęcia wf dla osób zwolnionych z basenu w klasach 1-3

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

 
Projekty, Partnerzy