Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie    "Uczymy dla przyszłości"

Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn szkoły
Kronika szkoły
Prasa o szkole
Dyrekcja szkoły
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Sekretariat szkoły
Kontakt
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie
 

SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodnicząca RR - Anna Satoła 7c

Zastępca Przewodniczącej RR - Sabina Miklas 5b

Skarbnik RR - Jolanta Gosławska 3c

Sekretarz - Anna Kolasa 5c

Komisja Rewizyjna: Anna Ptasznik 1c, Anna Szczęśniak 1c

Osoby do kontaktu z bankiem: Jarosław Gubała 4a, Jolanta Gosławska 3c, Piotr Kania 5d, Wiesław Dudek 6d

gnieszka Kaczmarczyk 6a

KONTO RADY RODZICÓW SP86

85 1020 2906 0000 1102 0013 5962

Adres mailowy:
rada.rodzicow86@onet.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

Projekty, Partnerzy