Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie    "Uczymy dla przyszłości"

E-learning
Strony przedmiotowe
Zajęcia pozalekcyjne
Pomoc pedagogiczna

Pomoc materialna

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

Projekty edukacyjne

Przedsięwzięcia dydaktyczne

Biblioteka

Gazetka szkolna

Świetlica

Wycieczki i zielone szkoły

Wyposażenie szkoły

Stołówka

Innowacja

 

Oferta szkoły
 

Świetlica szkolna zaprasza uczniów codziennie w godzinach

630 - 1700

Wszyscy uczniowie mogą korzystać z niej systematycznie lub okazjonalnie, np. oczekując na zajęcia dodatkowe i specjalistyczne (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyki korekcyjnej, etyki) lub nie biorąc udziału w lekcji religii.

Świetlica realizuje przede wszystkim zadania opiekuńczo-wychowawcze. Mają one na celu integrację grupy, budowanie poczucia własnej wartości, przestrzeganie przyjętych zasad oraz służą rozwijaniu indywidualnych zainteresowań.

W ramach zajęć́ świetlicowych uczniowie mają także możliwość:
• uczestniczenia w zabawach zapewniających harmonijny rozwój fizyczny, rozwijających kreatywność, współpracę oraz indywidualne zainteresowania;
• uzyskania wsparcia podczas odrabiania zadań domowych (ćwiczeń w pisaniu, czytaniu, liczeniu, a także nauce języka angielskiego);
• rozwijania zdolności manualnych, muzycznych, informatycznych, programowania, grania w szachy, zainteresowań czytelniczych;
• zapoznania się z zasadami zdrowego żywienia, kultury osobistej, rozwiązywania konfliktów;
• utrwalania nawyków higienicznych, utrzymywania porządku w miejscu zabawy i pracy.

Uczniowie zapisani do świetlicy wpłacają dobrowolną składkę w wysokości 35 zł za półrocze. Zgromadzone środki przeznacza się na zakup przyborów plastycznych, książek, gier, zabawek, nagród wykorzystywanych w konkursach świetlicowych i środków higienicznych.

Nauczyciele świetlicy: Aleksandra Bartoszek, Małgorzata Blacha, Marta Cholewińska, Agnieszka Jadach, Michał Luberda, Ewa Mikołajczyk, Dorota Pąchalska, Dorota Stendiuch – Podolska, Magdalena Sztolc.

Świetlicowe "Czekając na wiosnę". Zobacz

Świetlicowy "Świat klocków". Zobacz

Światowy dzień jabłka w świetlicy Zobacz

Świetlicowe kampanie dla dzieciaków. Zobacz

__________________________________________________________________

Projekty, Partnerzy