Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie    "Uczymy dla przyszłości"

E-learning
Strony przedmiotowe
Zajęcia pozalekcyjne
Pomoc pedagogiczna

Pomoc materialna

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

Projekty edukacyjne

Przedsięwzięcia dydaktyczne

Biblioteka

Gazetka szkolna

Świetlica

Wycieczki i zielone szkoły

Wyposażenie szkoły

Stołówka

Innowacja

 

Oferta szkoły
 

Świetlica szkolna zaprasza uczniów codziennie w godzinach

630 - 1700

Nauczyciele świetlicy: Marta Cholewińska,  Katarzyna Gorycka, Iwona Knapik, Marta Maciaszkiewicz, Urszula Marszowska, Urszula Piekara, Magdalena Sztolc, Dorota Stendiuch-Podolska, Monika Ścibor

 

Ze świetlicy może korzystać każdy uczeń. Tu możesz spokojnie odrobić lekcje, pobawić się w miłej atmosferze, zjeść obiad czy drugie śniadanie. Taka dogodność pomaga w odrabianiu prac domowych, napisaniu referatów, rozwijaniu własnych zainteresowań i pasji.

Świetlica zapewnia m.in. :
zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,
pomoc w odrabianiu lekcji,
zajęcia plastyczne,
projekcje filmów, bajek na DVD.

W świetlicy odbywają się różne imprezy: wycieczki, andrzejki, mikołajki, Dzień Matki, Ojca, Babci, Dziadka, pasowanie na członka gromady świetlicowej 

Co słychać w świetlicy szkolnej?

Bawimy się: zabawy tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe itp.
Gramy w różne gry i układamy puzzle
Wykonujemy prace plastyczne w różnych technikach .
Odrabiamy zadania i przygotowujemy się do lekcji.
Relaksujemy się.

Świetlicowy "Świat klocków". Zobacz

Światowy dzień jabłka w świetlicy Zobacz

__________________________________________________________________

Projekty, Partnerzy