Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie    "Uczymy dla przyszłości"

E-learning
Strony przedmiotowe
Zajęcia pozalekcyjne
Pomoc pedagogiczna

Pomoc materialna

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

Projekty edukacyjne

Przedsięwzięcia dydaktyczne

Biblioteka

Gazetka szkolna

Świetlica

Wycieczki i zielone szkoły

Wyposażenie szkoły

Stołówka

Sklepik

K

Oferta szkoły


Projekty edukacyjne

„Słoneczna InteGRAcja VII” – ogólne informacje o projekcie

VII Słoneczna InteGRAcja „Korowód Nowohucki. Niepodległa. Reaktywacja”.

PROJEKT EDUKACYJNY o NOWEJ HUCIE dla kl. 4 - 8 szkół podstawowych, III gimnazjum, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy.      

ORGANIZATORZY:  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 - koordynacja Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Oddział „Dzieje Nowej Huty” Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida Biblioteka Kraków Stowarzyszenie “Szersze Horyzonty”.

16 listopada 2018 klasa VII b pod opieką wychowawcy uczestniczyła  w lekcji muzealnej w ramach VII edycji projektu "Słonecznej InteGRAcji" pod hasłem "Korowód Nowohucki. Niepodległa. Reaktywacja"

W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, oddział "Dzieje Nowej Huty" uczniowie zwiedzali wystawę "„Od Wandy do Sendzimira” " i uczestniczyli w zajęciach  pt. "Szlakiem Korowodu Nowohuckiego".

22 listopada 2018 klasa VII b pod opieką wychowawcy uczestniczyła  w zajęciach w ramach VII edycji projektu "Słonecznej InteGRAcji" pod hasłem "Korowód Nowohucki. Niepodległa. Reaktywacja"

Zajęcia odbyły się w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida na os. Górali 5. Pan Jarosław Klaś opowiadał uczniom na reaktywacji „Korowód Nowohuckiego” i opisał postacie z Nowej Huty związane z walką o niepodległość Polski.

 

 
Projekty, Partnerzy