Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie    "Uczymy dla przyszłości"

E-learning
Strony przedmiotowe
Zajęcia pozalekcyjne
Pomoc pedagogiczna

Pomoc materialna

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

Projekty edukacyjne

Przedsięwzięcia dydaktyczne

Biblioteka

Gazetka szkolna

Świetlica

Wycieczki i zielone szkoły

Wyposażenie szkoły

Stołówka

Innowacja

 

Oferta szkoły


ZAJĘCIA KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNE

mgr Magdalena Sztolc

mgr Małgorzata Blacha

mgr Teresa Cieślak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

mgr Magdalena Marszałek

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

mgr Joanna Moskała

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE

mgr Agnieszka Jadach

 

 

 
Projekty, Partnerzy