Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie    "Uczymy dla przyszłości"

E-learning
Strony przedmiotowe
Zajęcia pozalekcyjne
Pomoc pedagogiczna

Pomoc materialna

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne

Projekty edukacyjne

Przedsięwzięcia dydaktyczne

Biblioteka

Gazetka szkolna

Świetlica

Wycieczki i zielone szkoły

Wyposażenie szkoły

Stołówka

Sklepik

 

Oferta szkoły


Program Comenius 2012 -2014

Opis projektu „Wide Open Window”

Od września 2012 roku nasza szkoła bierze udział w  międzynarodowym projekcie Comenius- Partnerskie Projekty Szkół. Jest on elementem  programu " Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme), który został ustanowiony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej na lata 2007–2013.

Naszymi partnerami podczas realizacji projektu są: Wielka Brytania, Hiszpania, Węgry, Islandia. Projekt zatytułowany „Wide Open Window” koncentruje się na zdrowiu i sporcie. Dzięki komunikacji i pracy zespołowej między szkołami w Europie będziemy dążyć do przyjęcia koncepcji obywatelstwa europejskiego i uznania, że mamy wspólną odpowiedzialność za zdrowie i nasze środowisko. Chcemy również porównywać style życia i sposoby dbania o zdrowie oraz promować świadomość międzykulturową.

Będziemy starć się osadzić projekt w programach nauczania w celu zapewnienia trwałości podejmowanych działań i umożliwieniu uczestnictwa młodszym i starszym uczniom. Realizując projekt, będziemy spotykać się z naszymi partnerami oraz wykonywać zadania np. przygotowywać plakaty, filmiki, prezentacje promujące zdrowy tryb życia, pamiętniki i nagrania przedstawiające zajęcia sportowe oraz organizować festiwal tradycyjnych potraw, dzień sportu i zdrowego jedzenia.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w realizacji projektu oraz odwiedzania blogu projektu, na którym można znaleźć informacje o partnerach:      http://linkingourschools.blogspot.com.e

Comenius w lokalnej prasie - zobacz

Działania podjęte w ramach projektu Comenius Wide Open Window w I semestrze roku szkolnego 2012/ 2013. -zobacz

Działania podjęte w ramach projektu Comenius Wide Open Window w II semestrze roku szkolnego 2012/ 2013. -zobacz

Działania podjęte w ramach projektu Comenius Wide Open Window w I semestrze roku szkolnego 2013/ 2014. -zobacz

Działania podjęte w ramach projektu Comenius Wide Open Window w II semestrze roku szkolnego 2013/ 2014. -zobacz

Sprawozdanie z wizyty delegacji szkół partnerskich  zobacz

Regulamin uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych projektu ‘ Wide Open Window’ zobacz

 

 

 
Projekty, Partnerzy